Ty te moesz mie wasn wizytwk...
Agencja Ochrony "KERIM" - Mirosław Hendel Agencja Ochrony "KERIM" - Mirosław Hendel
Dzielna 11, 26-611 Radom
tel. (48) 366-81-89, tel. komórkowy 665-151-869, fax (48) 366-81-89
e-mail: , www:

Agencja Ochrony "KERIM" - Mirosław HENDEL,
ochrona osób i mienia, ochrona imprez masowych, konwoje, monitoring systemów alarmowych, projektowanie, montaż naprawa systemów alarmowych, sygnalizacji pożaru, kompleksowe utrzymanie czystości i zieleni.

Nasza firma działa na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Właścicielem jest Pan Mirosław Hendel.
Agencja Ochrony „KERIM” od początku swojej działalności zajmuje się ochroną osób i mienie naszych kontrahentów i dbaniem o czystość w ich firmach. Dziś śmiało możemy stwierdzić, że jesteśmy profesjonalistami w tych dziedzinach.

W dziedzinie usług ochrony mienia prowadzimy działalność na podstawie koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Nr L 0352/03.

Jakość usług świadczonych przez „KERIM” jest w strategii dalszego rozwoju celem kluczowym. Wymusza to coraz większa konkurencja na tym rynku a w jakości tkwią największe rezerwy. Realizacja tego celu oznacza dla wszystkich pracowników bezwzględną konieczność koncentrowania się na wymogach i oczekiwaniach Klientów.

Aby sprostać oczekiwaniom naszych Klientów ciągle poszerzamy pakiet naszych usług. Dziś możecie Państwo od nas oczekiwać:
*profesjonalnej ochrony osób i mienia,
*ochrony imprez masowych,
*konwoje, inkaso
*monitoringu systemów alarmowych (własne patrole interwencyjne),
*projektowania, konserwacji i montażu instalacji technicznych środków zabezpieczeń (systemy telewizji przemysłowej, systemy alarmowe, systemy sygnalizacji pożaru, itp.),
*kompleksowych rozwiązań z zakresu utrzymania czystości (łącznie z zaopatrzeniem w pełny asortyment środków czystości),
*pielęgnacji terenów zielonych,
innych usług w zależności od Państwa potrzeb.

„MIARĄ NASZEGO SUKCESU JEST ZADOWOLENIE KONTRAHENTÓW.”

NA PROŚBĘ KONTRAHENTA ZOSTANIE PRZEDSTAWIONA SZCZEGÓŁOWA OFERTA WSPÓŁPRACY.

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje z Państwa strony.